CÔNG TY TNHH CZY

MST: 1101926430

Hotline:

              0373 888 422  Mr KỲ

              0933 684 195 Hồng Phấn ( Việt nam)

              0989 840 527 Mr Tăng      (Trung Quốc)

               0904 20 13 14 Như Ý

Địa chỉ: Thửa đất số 110, 111, 112, 129, tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Gmail: czyzxz@gmail.com