CÔNG TY TNHH CZY

MST: 1101926430

Hotline:  0373 888 422 Mr Kỳ

                0989 840 527 Mr Tăng

                0343 979 595 Mr Tô

Thửa đất số 110, 111, 112, 129, tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Gmail: czyzxz@gmail.com